Makaleler

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

Gelir İdaresi Başkanlığı • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hakkında (08.05.2020)
KDV beyannamelerinin verilme tarihini takip eden ay başına kadar yapılacak iade taleplerine istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama sonucunda oluşturulan kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın iadesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
1. Katma Değer Vergisi Genel ... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ   08.05.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliği ile ‘’Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’’a geçici maddeler eklenmiştir.
Geçiçi maddeler ile getirilen düzenleme sonucu, Yapı Kayı08t Belgelerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren yapılacak güncellemelerde ilave belge bedeli ödenmesinin gerekmesi durumunda, ödenmesi gereken ilave bedel, eksik yatırılan meblağın yapı kayıt belgesi bedelinin ilk yatırıldığı tarihten 31.12.2019 t... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // KVKK - YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yurt dışına kişisel veri aktarımında hazırlanacak taahhütnamelerde dikkat edilmesi gereken hususları 07.05.2020 tarihli duyurusuyla açıklamıştır. Buna göre özetle;     Usule ilişkin olarak:
a. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 9. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılacak yurt dışına veri aktarımı izin başvurularında, yetkili kişinin adı soyadı, adresi, imzası gibi hususlarla birlikte imzaya yetkili olduğuna dair tevsik edici belgelerin de ekl... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // 09.05.2020 -10.05.2020 TARİHLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

İçişleri Bakanlığı • 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyuruldu.
Ankara Valiliği • İçişleri Bakanlığının kararı doğrultusunda 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyuruldu.
Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // FİNANSAL PİYASALARDA MANİPÜLASYON VE YANILTICI İŞLEMLER

07.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de “Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hazırladığı ve içeriğini belirlediği yönetmelik, bankalarca gerçekleştirilecek aşağıdaki fiilleri manipülasyon ve yanıltıcı işlem olarak kabul etmektedir;   • Döviz Kuru Hakkında Yanlış/Yanıltıcı İzlenimde Bulunmak Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin - yanlış/yanıltıcı izlenim uyandıran/uyandırabilecek olan ya da - döviz kuru ve faiz dah... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

İçişleri Bakanlığı
• Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 19 Mayıs saat 24.00'a kadar uzatıldı.
• Ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması 4 Mayıs saat 24.00 itibarıyla sona erdirildi.
Ankara Valiliği
• Ankara Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda seyahat kısıtlamasını 19 Mayıs saat 24.00'a kadar uzattı.
Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // SGK PRİM ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA

• SGK Prim Ödelemelerinin Ertelenmesi Hakkında   TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi hakkındaki 02.04.2020 günlü duyurusu TBB sitesinde yayımlanmıştır. Duyuruda yer alan açıklamalar şu şekildedir;
Bağ-Kur sigortalısı olanların 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2/11/2020 tarihine, 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // MAYIS AYI NORMALLEŞME PLANI

İstanbul Valiliği   • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs Ayı Normalleşme Planını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre Mayıs, Haziran, Temmuz aylarına yayılacak normalleşme planı uygulanacak. Mayıs ayı normalleşme planı kapsamında;
 Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çIkabilme imkânı getirilecek. İlk uygulama 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 ar... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Ticaret Bakanlığı   • “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 02.05.2020 tarihli Resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ile tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılmasının ertelenmesi ve tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerinde uymak zorunda oldukları bazı sürelerin durdurulması 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
• Dezenfektan, Kolonya, Hidrojen Peroksit ve Etil Alkol ürünlerinin ihracatı için kayıt ve Ticaret Bakanlığından onay alınması uygulamasına Resmi... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // COVID-19 SEBEBİYLE YARGIDA SÜRELERİN DURDURULMASI

 Covid-19 sürecinde yaşanacak hak kayıplarının önüne geçebilmek adına yargıda sürelerin durdurulması tedbirine başvurulmuştur. Bu kapsamda yapılan düzenlemelere ve oluşabilecek sorulara aşağıda detaylarıyla yer verilmiştir.
1- Hangi süreler durdu?
• Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri gibi bir hakkın kullanımına ilişkin tüm süreler,
• CMK, HMK, İYUK ve usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflara ver... Devamı için

“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”