Makaleler

29/09/2020 TARİHLİ ve 3031 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI ( KAMBİYO İŞLEM VERGİSİ )

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6802 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir. 
Madde 1- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sa... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KAR PAYI DAĞITIMI SINIRLAMASINA İLİŞKİN TTK GEÇİCİ 13. MADDESİ’NDEKİ SÜRE 31/12/2020’YE UZATILDI.

16/04/2020 tarihinde sermaye şirketlerinin kar payı dağıtım sınırlamalarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) Geçici 13. Madde eklenmiş ve yürürlüğe girmişti. Akabinde, 17/05/2020 tarihinde; işbu maddenin uygulanmasına ve istisnalarına ilişkin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmış ve yürürlüğe girmişti.
TTK Geçici 13. Maddesi’nin son fıkrası uyarınca; 30/09/2020 olarak belirlenen yasak süresini 3 ay uzatmaya veya kısaltmaya Cumhurbaşka... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN 2 AY DAHA UZATILMASI HAKKINDA

31.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30.07.2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay daha uzatılmıştır.
Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÇALIŞMA DÜZENİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 26.08.2020 tarihli 2020/11 sayılı Genelge kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma düzeni:
COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, ancak kamu hizmetini aksatmamak şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir.
Buna dair esaslar üst yöneticiler tarafından belirlenir. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre için idari... Devamı için

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ- İYS


Konu : Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkinda Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca kurulan İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) uygulaması.  
 TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ NEDİR?
Ticari Elektronik İleti; gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişim olarak tanımlanmıştır.
04.01.2020 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile sms, e-posta... Devamı için

SOSYAL MEDYA KANUNU

31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7253) yayımlanmıştır. Düzenleme ile getirilen değişiklikler şu şekildedir:
• İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a (Kanun) "Sosyal Ağ Sağlayıcı" şeklinde yeni bir tanımlama getirilmiştir. Sosyal Ağ Sağlayıcı; kullanıcıların internet ortamında sosyal e... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRE UZATIMI ve İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması Hakkında
Korona virüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin bir ay daha uzatılmasına karar verildi.
31.07.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 2706 sayılı ... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KDV ORANLARINDA VE İŞYERİ KİRA STOPAJINDA İNDİRİM

31 Temmuz 2020, 31202 sayılı Resmi Gazete kararıyla, Covid-19’dan etkilenen ekonomik faaliyetlerin hızla normalleşmeye dönmesine katkı sağlanması amacıyla bazı hizmetlerde geçici olarak yıl sonuna kadar vergi indirimleri uygulanacaktır.
●Alınan tedbirler kapsamında, iş yerlerinin gayrimenkul kiralamalarında uygulanan yüzde 20 gelir vergisi stopaj oranı 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) yüzde 10 olacak. Esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, şirketler işyerleri için kira ödemeleri durumunda yapacakları kira ödemeleri üzerinden gelir... Devamı için

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU'NDA, 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda, 4857 sayılı İş Kanunu’nda  değişiklik yapılmıştır.
• İşsizlik Sigortası Kanunu değişiklikleri ile; Cumhurbaşkanı’na işsizlik ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatma yetkisi verilmiştir.  Zorlayıcı sebebe bağlı olarak kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananları... Devamı için

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.
 Yapılan bu değişiklik ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için alınması gerekli olan iş güvenliği hizmetleri hükümlerinin yürürlüğe girme süresi 01.07.2020’den 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir.
Devamı için

“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”