Makaleler

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz

Reklam Kurulu'nun 4 Mayıs 2021 tarihli toplantısı uyarınca yayımlanan "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz" (“Kılavuz”) yayımlandı.

Kılavuz’da "sosyal medya etkileyicileri" (“Influencer”), sosyal medya hesabından kendisine ya da reklam verene ait bir malın, hizmetin satışını veya kiralanmasını sağlayan, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek, ikna etmek amacıyla pazarlama iletişiminde bulunan dünyada "influencer" olarak kabul gören kişiler, olarak tanımlandı.

• Kılavuz uyarınca, Influencer aracılığıyla yapılan reklamların açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi ve ayırt edilebilir olması zorunludur.
• Kılavuz’da her türlü örtülü reklam yasaklanmıştır.
• Influencer’ın maddi kazanç, ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet faydası edindiği paylaşımlarda, ticari reklam ilişkisinin gerçekleştiği platforma bağlı olarak (Video paylaşım mecraları, fotoğraf ve mesaj paylaşım mecraları, Podcast mecrası, içeriğin yalnızca kısa süre görünebildiği mecralar) açıkça belirtilmesi zorunludur.
• Influencerlar, paylaşımın ticari reklam olduğunu Kılavuz’da gösterildiği şekilde belirtmeli ve bu ibareler, tüketiciler tarafından ilk bakışta fark edilebilecek biçimde sunulmalıdır.

Kılavuz’da Influencer ve reklam verenin sorumluluğu aşağıdaki gibi belirtilmiştir:


Reklam ajansları da bu Kılavuz hükümlerinden sorumludur.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”