Makaleler

RESMİ GAZETE - ŞİRKET KURULUŞ TEBLİĞİ

22.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ ile şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde ticaret sicili müdürlüklerine ibrazı zorunlu imza beyannamelerinin düzenlenmesine ilişkin esaslarda değişiklik yapılmıştır.


 Bu değişikliğe göre yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisiyle ticaret sicil müdürlüklerine verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Onaylatma işlemi ya Türk konsolosluğundan ya da 'Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi' hükümlerine göre yapılacaktır.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”