Makaleler

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

17.02.2021 tarihli ve 31398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 32’nci maddesine, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. İlgili maddenin yeni şekli aşağıdaki gibidir:
“Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan veya Özel Düzenek/Yapı Gerektiren Mallar
Madde 32 (Değişik birinci fıkra: RG-22/4/2010-27560) Ateşli silahlar ve bunların mühimmatının, radyoaktif maddelerin, tehlikeli ve zehirli atıkla... Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNAN İŞLETMELERE CİRO KAYBI DESTEĞİ PROGRAMI

17.02.2021 tarihli ve 31398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı Ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” ile Koronavirüs salgını süresince faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek sektörü işletmelerine verilecek ciro kaybı desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Buna göre;
• Bu destek programından; 2019 takvim yılı içerisinde veya öncesinde başlayan ve 27.01.2021 tarihi itib... Devamı için

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ


3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların vergi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.


Anılı Kanunun 12/3 numaralı hükmü, vergi oranı yeniden belirlenen malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz. Devamı için

ELEKTRİK PİYASASI SÜRE UZATIMI

25.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 26. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.   Bu değişikliğe göre; Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan proje veya kat’i proje onayı yerine ön proje onayı sunulma olanağına ilişkin 31/12/2020 olarak belirlenen süre 31/12/2021’ye uzatılmıştır.
Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİ UZATILMIŞTIR

23 Aralık 2020 tarihli resmi gazete bilgi notu:
3316 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile dışsal etkiler kapsamındaki zorlayıcı sebepler gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusu süresi 31/12/2020 den 31/1/2021’e uzatılmıştır.
3317 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma süreleri uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 28/12/2020 tarihinden 28/02/2021 tarihine uzatılmıştır.
3321 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 193 sayıl... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

01.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kısa çalışma ödeneği başvuru süreleri uzatılmıştır.   Bu karara göre;
- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Ek Madde 2 ve Geçici Madde 23 ile belirtilen esaslar çerçevesinde, COVID-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01/12/2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için 30/06/2020 olarak belirlenen tarih 31/12/2020’ye kadar uzatı... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // İSTANBUL'DA 65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 10.11.2020 tarihinde yaptığı toplantıda, Koronavirüs salgının oluşturduğu riskleri önlemek amacıyla, “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-¬16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına” karar verilmiştir.   Bu yasaktan muaf olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şunlardır: • Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu... Devamı için

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

MADDE 1 – 17/5/2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/9/2020” ibaresi “31/12/2020” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin başlığı “Kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımına ilişkin istisnalar” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrasında yer alan “kâr payı” ibareleri “kâr payı v... Devamı için

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KISA ÇALIŞMA SÜRESİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 2 AY DAHA UZATILDI

Kısa Çalışma Süresi:
27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30.08.2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay daha uzatılmıştır.
İşten Çıkarma Yasağı :
27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 Cumhurbaşkanı... Devamı için

29/09/2020 TARİHLİ ve 3032 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI ( BANKA HESAPLARINDA STOPAJ ORANLARI )

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 inci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.
Madde 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Geçici Madde 2- 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasınd... Devamı için

“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”