Makaleler

ETKİNLİK // DENİZ HUKUKU DUAYENLERİ İLE SÖYLEŞİ - 19 05 2021


19 Mayıs 2021, Çarşamba günü İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen “ Deniz Hukuku Duayenleri ile Söyleşi ” etkinliğine Hukuk Büromuzun değerli ortağı Av.Nilgün Yamaner katılmış ve meslek hayatındaki 43 yıllık deneyimini genç avukat arkadaşlarla paylaşmıştır.
Söyleşinin tamamını aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=x4Ekv8m5TTE

Devamı için

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz

Reklam Kurulu'nun 4 Mayıs 2021 tarihli toplantısı uyarınca yayımlanan "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz" (“Kılavuz”) yayımlandı. Kılavuz’da "sosyal medya etkileyicileri" (“Influencer”), sosyal medya hesabından kendisine ya da reklam verene ait bir malın, hizmetin satışını veya kiralanmasını sağlayan, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek, ikna etmek amacıyla pazarlama iletişiminde bulunan dünyada "influencer" olarak kabul gören kişiler, olarak tanımlandı.
• ... Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRE UZATIMI

23/04/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni Koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında 31/01/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 18/02/2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;
• TBMM üyeleri ve çalışanları, • Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil), • Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerd... Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) //KISMİ KAPANMA İLE BİRLİKTE MESAİ SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK

T.C. İstanbul Valiliği
İlgi : 02.03.2021 tarihli ve 22123 sayılı yazımız. Konu :Mesai Saatleri
COVİD19 salgınının en aza indirilmesi amacıyla, 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100 ncü maddesi gereğince;
15.04.2021 tarihinden itibaren ilimizde mesai saatleri 1 0 . 0 0 - 12 . 3 0 , 1 3 . 0 0- 16 . 0 0 olarak uygulanacaktır.
Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır. Bil... Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // KISMİ KAPANMA TEDBİRLERİ

İlgi : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.04.2021 tarih ve E897808651536638 sayılı yazısı.
         Bakanlık Makamının kısmi kapanma tedbirleri konulu ilgi emri ve eki ilişikte gönderilmiştir.
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gerek... Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NUN 2021/238 NOLU KARARI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 2021/238 nolu kararı uyarınca;
Dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren salgın nedeniyle sicile kayıt sürelerinin uzatılması konusunda veri sorumluları veya bunların bağlı olduğu kurum ve kuruluşların taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda;
1) Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,
2) Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli ... Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

10.03.2021 tarihli Resmi Gazete'de, “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” yayınlanmıştır. “Uzaktan çalışmanın” usul ve esaslarını belirleyen yönetmelikte özetle aşağıda hususlar düzenlenmiştir.
• Uzaktan çalışmaya ilişkin sözleşmeler yazılı olarak yapılmak zorundadır.
• Sözleşmede işin tanımı, yapılma şekli, süresi yeri, ücret , iş ekipmanları ile işe yönelik genel ve özel esaslar yer almalıdır.
• İş ekipmanları aksi kararlaştırılmadıkça işveren tarafından sağlanır.
• İş süresi sözleşmede belirtilmelidir.
• İşveren, uzaktan çalış... Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // İŞTEN ÇIKARMA VE ÜCRETSİZ İZİN YASAĞI SÜRESİ UZATILDI

09.03.2021 tarihli Resmi Gazete'de, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağına ilişkin 3592 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı.

Bu karara göre; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde belirtilen ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi sektörel ayrım yapılmaksızın 17 Mart 2021’den itibaren 2 ay süre daha uzatıldı.
Devamı için

ULUSAL MOBİL UYARI SİSTEMİNİN KURULMASINA VE İŞLETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

İlgili yönetmelik, madde 1’de belirtilen “...afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin hususların belirlenmesi...” kapsamında, mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan veya mobil elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketlere, mobil telefon üreticilerine, imalatçılarına veya ithalatçılarına çeş... Devamı için

“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”