Makaleler

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU'NUN 2019/265 SAYILI KARARI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 05/09/2019 yayınladığı ve 07/09/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/265 sayılı Karara göre,

 
  •  Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile
  •  yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının
Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kısacası, Şirketinizin VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmesi için artık 30/09/2019 değil 31/12/2019 tarihine kadar zaman vardır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre, Verbis’e kayıt yükümlülüğü yerine getirmeyen Şirketler aleyhine 20.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişen cezalara hükmedebilmektedir.

Bu vesileyle belirtmek isteriz ki, VERBİS’e kayıt anlık bir işlem değildir; öncesinde, Şirketinizin kişisel verilere temas ettiği durumların incelenmesi ile envanter hazırlanmasını kapsayan ve çok sıkı bir çalışma takvimiyle dahi ortalama 3 aylık bir zaman dilimine yayılan bir süreci kapsamaktadır.

Yamaner & Yamaner Hukuk Bürosu

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”