Makaleler

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ- İYS


Konu : Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkinda Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca kurulan İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) uygulaması.  

 TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ NEDİR?

Ticari Elektronik İleti; gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişim olarak tanımlanmıştır.

04.01.2020 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile sms, e-posta veya telefon gibi elektronik araçlarla iletilen ve mal, hizmet tanıtımı gibi içeriklere sahip elektronik ticari iletilere onay alınmış olması zorunluluğu getirilmiştir.

Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler, ilgili mevzuatlarca getirilmiş bilgi verme yükümlülüğünün olduğu durumlar ile tacir ve esnaflara gönderilecek iletiler için onay alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Onay gerektiren iletilere örnek olarak ise aşağıdaki durumlar sayılabilir;

• Mal ve hizmet tanıtma veya pazarlama amaçlı iletiler.
• İşletmenin tanınırlığını arttırmak amacıyla gönderilen kutlama, tebrik veya temenni gibi mesajları da kapsayan iletiler.
• Memnuniyet anketi tarzı yapılan aramalar.
• Tacir veya esnaflara gönderilecek elektronik iletiler. Ancak burada belirtilmelidir ki tacir ve esnaf alıcıların bu iletileri reddetme hakkı bulunmaktadır.

Onay gerektiren işlemler İYS kaydı yapılmadan gönderilemez. Onay gerektirmeyen durumlar için ise kayıt veya bildirim aranmamaktadır.

 MEVZUAT GEREĞİ TACIRLER VEYA ESNAFLARDAN ÖNCEDEN ONAY ALINMASI ZORUNLU DEĞİL İSE DE, BU ALICILARIN İYS’YE YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

Onay alma zorunluluğu bulunmayan diğer hallerden farklı olarak, tacir ve esnaflara reddetme hakkı tanınmış olması sebebiyle, tacir ve esnafların İYS’ye kayıt edilme şartı bulunup bulunmadığı hususunda tereddüt doğmuştur.

Geçtiğimiz günlerde duyurulan bir karar ile, reddetme hakkının kullanılabilmesi için tacir ve esnaflara ilişkin bilgilerin de İYS’ye kaydedilmesinin zorunlu olduğu mütalaa edilmiştir.

 İYS’YE BAŞVURU SÜRESİ

Ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan İYS Yönetmelik uyarınca kurulmuş ve sistem Haziran ayı itibarı ile kullanıcı girişlerine açılmıştır.

Yönetmelik kapsamında, onayların iletilerin gönderileceği kişilerden yazılı olarak veya her hangi bir elektronik iletişim aracılığıyla alınması ve iletileri gönderecek olan hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye 31.08.2020 tarihine kadar yüklenmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar yapılacak yüklemelerde, yazılı onayların yüklenmesi aranmamakta, bu aşamada hizmet sağlayıcının beyanı yeterli görülmektedir.

Daha sonra 30.11.2020 tarihine kadar onay sahipleri tarafından bu onayların kontrol süreci başlayacaktır. Kontrol sürecinde onaylarına itiraz etmeyen alıcılara 01.12.2020 tarihinden itibaren elektronik ileti gönderilebilecektir.

İzinlerin, IT Birimleri tarafından sisteme iys.org.tr üzerinden tek tek veya .csv dosyalarıyla toplu halde; İYS API üzerinden ise teknik entegrasyon yoluyla eklenebileceği beyan edilmiştir.

 İYS’YE YÜKLENECEK İZİNLERİN İÇERECEĞİ VERİLER

Alınan fiziki ve elektronik onaylarda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer almalıdır. Fiziki ortamda alınan onayda, onayı verenin imzası aranmaktadır. Onayın elektronik ortamda alınması durumunda ise onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilmelidir.

Gönderilen iletilerin içeriğinin, alınan onaya uygun olması gerekmektedir. Ayrıca alıcıların, istediklerinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ileti almayı reddetme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanımı ile yapılan bildirim sonucunda ilgili iletişim kanalına ilişkin onay geçersiz kılınmaktadır.

 ONAYSIZ İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN YAPTIRIM

Onay olmaksızın gönderilen iletiler şikâyet edilebilmektedir. Birden fazla kişiye onay olmaksızın ileti gönderilmesi halinde olayın durumuna göre 1.000,00 TL’den 50.000,00 TL’ye kadar idari para cezası verilebilmektedir.

Yamaner&Yamaner Hukuk Bürosu 

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”