Makaleler

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ

11.02.2020 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda, Değerli Konut Vergisi mükellefiyeti ve muafiyetlerinin yeniden düzenlenmesi için Emlak Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
Meclis’te kabul edilen ancak hala yürürlüğe girmemiş olan değişikliklere göre;
1-) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına son verilecek, Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacaktır. Yani bir daha TKGM’den “değerleme” tebligatları gönderilmeyecektir
2-) Tek meskeni olanlar Değerli Konut Vergisi’nden muaf olacaktır.
3-) Birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı Değerli Konut Vergisi’nden muaf olacaktır.
4-) İlk 5.000.000,00 TL’lik kısım için değerli konut vergisi ödenmeyecektir. 5.000.000,00 TL’yi aşan kısım için vegilendirme esası şu şekildedir:
  • Taşınmazın değeri 5.000.000,00 TL ile 7.500.000,00 TL arasında olanlar, 5.000.000,00 TL’yi aşan kısım için binde 3;   
  • Taşınmazın değeri 7.500.000,00 TL ile 10.000.000,00 TL arasında olanlar, 7.000.000,00 TL’yi aşan kısım için binde 6;
  • Taşınmazın değeri 10.000.000,00 TL’den fazla olanlar 10.000.000,00 TL için 22.500,00 TL, fazlası için ise binde 10 oranında vergilendirilecektir.
5-) Paylı ve elbirliği mülkiyette matrah hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacaktır.
6-) Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin mükellefiyet 2020 yılının başından itibaren geçerli olacaktır. Yani beyanname verme ve vergi ödeme mükellefiyeti 2021 yılında başlayacaktır.

İLETİŞİM
Av.Nilgün YAMANER
Ortak
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”