Makaleler

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

01.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kısa çalışma ödeneği başvuru süreleri uzatılmıştır.

  
Bu karara göre;

- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Ek Madde 2 ve Geçici Madde 23 ile belirtilen esaslar çerçevesinde, COVID-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01/12/2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için 30/06/2020 olarak belirlenen tarih 31/12/2020’ye kadar uzatılmasına,

- Bu karar kapsamında yapılan ödemelerin, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmemesine,

- COVID-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği ödemelerinde, 4857 sayılı İş Kanunu m.24/3 ve m.40 uyarınca öngörülen bir haftalık sürenin uygulandığının kabul edilmesine karar verilmiştir.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”