Makaleler

CORONAVİRÜS ( COVID-19 ) // KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİ UZATILMIŞTIR

23 Aralık 2020 tarihli resmi gazete bilgi notu:

3316 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile dışsal etkiler kapsamındaki zorlayıcı sebepler gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusu süresi 31/12/2020 den 31/1/2021’e uzatılmıştır.

3317 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma süreleri uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 28/12/2020 tarihinden 28/02/2021 tarihine uzatılmıştır.

3321 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi kanununun geçici 67. Maddesinde yer alan vergilendirme oranları hakkında değişiklikler yapılmıştır.

- 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları süresi 31/12/2020 iken 31/3/2021 olarak değiştirilmiştir.

31/3/2021 tarihine kadar iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarla ilgili yeni vergilendirme getirilmiştir

Buna göre ;

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

(değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, alan oranlar %0 olarak uygulanır.

3323 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek kişi tacirlere Koranavirüs salgını nedeniyle verilecek destekler hakkında karar yürürlüğe girmiştir.

 Hibe desteği doğrudan ve/veya kira desteği olarak verilir. Doğrudan verilecek hibe desteği, 3 ay ödenmek üzere aylık 1.000 Türk Lirasıdır. Bu destekten 14/12/2020 tarihi itibarıyla;

-Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar,
- Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
-Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar faydalanacaktır.

14/12/2020 tarihi itibarıyla Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirler de destekten yararlanır.

 İşyerleri kira olanlara, 3 ay ödenmek üzere, büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası kira desteği verilir. İşyeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda, işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecektir.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”