Makaleler

“UNUTULMA HAKKI” İLE İLGİLİ KVKK DUYURUSU

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 23.06.2020 tarih ve 2020/481 sayılı Kararı ile kişilerin ad ve soyadı ile arama motorları üzerinden yapılan aramalarda çıkan sonuçların indekslenmeyecek şekilde düzenlenebilmesine imkan tanımış ve “Unutulma Hakkı” kapsamında değerlendirilmesine karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda;


• “Unutulma Hakkı”, Anayasa’nın 20/3. maddesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 4., 7. ve 11. maddeleri ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.

• Kişinin kendisiyle ilgili sonuçlara ulaşılmasını istememe hakkını indeksten çıkarılma talebi olarak nitelendirilmiştir.

• Arama motorları, verilerin işlenme amaçlarını belirlemeleri nedeniyle veri sorumlusudur, yayınlanan bilgiyi kaydetmeleri ve bazı durumlarda sunmaları nedeniyle de yaptıkları ‘kişisel veri işleme” faaliyeti olarak değerlendirilmiştir.

• Kişilerin, arama sonuçlarından çıkmak için öncelikle arama motorlarına başvurmaları, taleplerinin reddedilmesi veya cevap verilmemesi halinde Kurula şikâyet etmeleri gerekmektedir. Kurula başvururken aynı zamanda yargı yoluna başvurmaları da mümkündür.

• Başvuru şekli ve istenecek belgeler arama motorları tarafından belirlenecektir.

• İndeksten çıkarılma değerlendirmesinde, kişinin temel hakları ile kamu menfaati arasında denge gözetilecek ve değerlendirme yapılırken öncelikle;

  • İlgili kişi kamusal yaşamda önemli bir rol oynuyor mu?
  • Arama sonuçlarının öznesi bir çocuk mu?
  • Bilginin içeriği doğru mu? 
gibi kriterler dikkate alınacaktır. Kriterler kurum tarafından her somut olay için tekrar değerlendirilecektir.

• Bu kararda yer alan usul ve esaslar arama motoru şirketlere bildirilecek ve bu şirketlerin internet siteleri üzerinden unutulma hakkının uygulanabilmesi için aksiyonlar almaları gerekecektir.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”